Ο Γέρ. Αιμιλιανός για την ανανέωση του αγιορειτικού μοναχισμού


Έσκυψε τότε το κεφάλι και έμεινε για πολλή ώρα σιωπηλός. Ύστερα , με άκρα ταπεινοφροσύνη είπε · ’Ειναι η εποχή ’ . Πάλι σιώπησε και ύστερα πρόσθεσε· ’ Ο Θεός , όταν χρειασθεί , στέλνει ανθρώπους και οι άλλοι ακολουθούν. Έρχονται μόνοι · τους στέλνει ο Θεός. ’ Οι λόγοι του...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο


In this article